Sunday, September 12, 2010

Ang Pagbabalik

Mahigit isang taon na yatang hindi na-update ang blog na ito. Maaaring dahil na rin sa kasikatan ng Facebook at hindi na ako nakapagsusulat ng pormal. Kahit hindi pormal, mas magandang simulan uli ang pagsusulat. Mukhang hindi na matalas ang aking kaisipan at nangagailangang magkaroon ng kaunting pagsasanay.

Maraming mga lugar na naman akong narating, maraming klase ng tao at iba't ibang mga pananaw.

Bago, maraming bago: presidente, mga opisyal ng bayan. Marami ring nagbabagu-bagohan.

May good news. May bad news.

Ngunit simula siguro ngayon: NGAYON, bubuhayin kong muli ang blog na ito: araw-araw. At sana sa paraang ito, maipalalabas ko sa aking kaisipan ang mga agam-agam at hinuha sa mga bagay-bagay sa paligid.

Sana huwag ako dalawin ng katamaran. At sana naman unti-unting lumiwanag ang karimlan kung saan nais kong tahakin ang isang napakasalimuot na daan.

Bukas, ang panibagong simula.

No comments: