Sunday, October 19, 2008

Tita Esther, Salamat...

Isang karangalan ang maibahagi ang aking pananaw sa isang respetadong editor at manunulat. Isang karangalan din ang makatanggap ng katanggap-tanggap na reaksyon mula sa kanya.

Tita Esther (Pacheco), ipagpaumanhin po ninyo ang aking pag-post ng inyong e-mail.

...Totoo nga naman: Walang "divide" dapat sa pagitan ng Kalikasan at ako, sapagkat ang kalikasan ay nasa kabooan ko at ang ako ay nakabaon sa kalikasan. Kung hindi ganyan ang konsepto ay walang saysay ang ating pinaguusapang environmentalism.

Sa Inggles: I am not a self looking at an object outside of me (which, in the phenomenological personalist's view is what we consider a problem--something different, something outside of me that I look upon as an object) but rather that my relationship with nature is a mystery, of which I am part and from which I cannot extricate myself.

Salamat uli sa iyong pagbabahagi,
Tita Esther P

No comments: